spotlar 1 spotlar 2 spotlar 3

Çocuk Psikiyatrisi: Çocukluk Çağı Tik Bozukluğu

Kronik Motor veya Vokal Tik

Hem çocuk hem de yetişkinlerde görülebilen bu tabloda inişli çıkışlı bir seyir söz konusudur. Kronik basit ve karmaşık motor tikler en sık rastlanan belirtidir. Kronik vokal tikler ise çok nadir görülmektedir.

Geçici Tik Bozukluğu

Bu bozukluğun temel özelliği bir veya daha fazla basit motor tikle seyreder. Zaman içinde şiddeti ve rengi değişebilir. Nadiren geçici fonik tikler görülür ancak motor tik olmaksızın çok seyrektir. 3-10 yaş arasında başlar. Erkeklerde saha sık görülür. İlk belirtiler çok dikkat çekmeyebilir. Yanlış tanı ihtimali sıktır. Tanı sürecinde belirtilerin 12 aydan az sürmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tik Bozukluğu

Çocukluk çağında en sık rastlanan hareket bozukluğu tiklerdir. Tikler istemsiz, ani, gelişi güzel, tekrarlayıcı, hızlı, amaçsız stereotipik hareketler veya seslerden ibarettir. Bazen normal bir davranışın bir parçasını taklit eder. Genelse kısa sürelidir, nadiren bir saniyeden daha fazla sürer.

Zaman içinde hem şekil hem de sıklığı değişkenlik gösterebilir. Bazen geçici olarak bastırılabilirler ancak iradi bir nitelikleri yoktur. Onlara rahatsız edici bedensel duyumlar eşlik eder, tikin ortaya çıkışı ile bu bedensel duyum hafifler. Hastaların %45i tik başlamadan önce bu bedensel duyumu hisseder ve tikten sonra rahatlar.

Motor tikler bazen göz kırpma, kafa sallama, omuz oynatma hareketleri gibi basit bazen de anlamlı yüz ifadeleri, el kol jestleri, amaçlı davranışlar (saç tarama gibi) karmaşık olabilir. Bazen çok daha abartılı belirtiler hareket edici ( el-kol hareketleri ile) veya kendini yaralama olabilir. Hastalar bazen olayı örtbas etmek için iradi gibi algılana davranışlarla tiki maskeler. Fonik veya vokal tikler ise bazen boğaz temizleme, horlama, bezen de karmaşık vokalizasyon ve konuşma hatta küfür etme olabilir.

Tedavi

Tedavi süreci psikolojik tedavi ve de ilaç tedavisi şeklinde gelişir. Özellikle çocuk ve ergenlerde tikin bir akıl hastalığı olmadığı stres ve tikler bastırma çabasının tikleri arttırdığı destekleyici yaklaşıma ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır.

Tourette Sedndromu

Gilles de la Tourette tarafından tanımlandığı için adını alan bu tablo en ağır tik bozukluğu tablosudur. Bu sendromda kalıtsal özellikler söz konudur. Çocuklarda ve gençlerde görülür. Motor kas sıçramaları şeklinde seyreder, buna bazen anlamlı veya anlamsız seslerin eşlik eder. Bu sesler bazen küfür şeklindedir ve bütün belirtilere rağmen fiziksel ve zeka gelişimi olarak sağlıklıdırlar. Erken çocukluk çağında basit motor tiklerle başlar (göz kırpma, kafa oynatma) inişli çıkışlı bir seyir gösterip süreklilik göstermeye başlayınca ailenin hayatını olumsuz etkiler. Motor tiklerin türü çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Bazen basit tiklerken bazen iradi beden hareketler gibi olabilir. Sendrom ilerledikçe karmaşık motor tikler gelişir. Nadiren kendine zarar verici hareketler de olabilir (kendine vurma gibi). Genelde vokal tikler 1-2 yıl motor tikten sonra başlar ve sıklıkla basit vokal tiklerdir, daha karmaşık vokal tikler vakaların az bir kısmında görülür.

Bu belirtilere sıklıkla dürtüsellik, bebeksilik, yıkıcı davranışlar, dikkat eksikliği bozukluğuna ait belirtiler eşlik eder.

makale spotlar 5 spotlar govdealt 1 spotlar govdealt 2 spotlar govdealt 3 spotlar govdealt 4
makale spotlar 6