spotlar 1 spotlar 2 spotlar 3

Çocuk Psikiyatrisi: Dışa Atım Bozuklukları

Enkoprezis(dışkı kaçırma)

Kaka kaçırma çocuğun tuvalet eğitimi almış olmasına karşın kakasını istemli ya da istem dışı olarak uygun olmayan yerlere yapmasıdır. Bazı durumlarda çocuk kaka kontrolünü hiç sağlayamazken bazen ise tuvalet eğitimi tamamlandıktan sonra kaçırmalar yaşar. Böyle bir problem yaşandığında bunun olası sebepleri bağırsak işlevlerinde yapısal bir bozukluk gibi biyolojik ya da katı tuvalet eğitimi gibi psikolojik olabilir. Çocuk ebeveyne karşı direnç unsuru olarak bu davranışı sergiliyor olabilir. Ya da yeni doğan kardeşinin kakasını altına yaptığını ve ilgi çektiğini düşünerek kendisi de deneyebilir. Genellikle ortaya çıkaran, başlatan bir neden vardır.

Kaka kaçırma problemi çocuğun kendine olan saygısını zedeleyen, çocuğu utandıran, kendini arkadaşlarının yanında yetersiz atfetmesine sebep olabilecek bir rahatsızlıktır. Dolayısı ile tedavisi geciktirilmemelidir. Tedavi sürecinde aile çocuğa yaklaşım konusunda desteklenirken çocukla da davranış terapisi ve psikoterapi ile suçluluk duygularının ortadan kaldırılması, dışkısını kontrol edebilmesi gibi konularda çalışılır. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi uygulanır.

Enürezis (alt ıslatma)

Enürezis tekrarlayıcı şekilde istem dışı işeme olarak tanımlanabilir. Çoğunlukla çocuklarda görülmekle birlikte nadiren yetişkinlerde de görülür. Yapılan araştırmalar enürezide ailesel bir yatkınlık olduğu görüşünde birleşmektedir. Enürektik çocukların %75’inde birince dereceden akrabalarda enürezi öyküsü bulunduğu bildirilmiştir.

Başlıca nedenler psikolojik etkenler, ailede ölüm, okula başlama, aileye kardeş katılımı, olumsuz aile tutumları, erken tuvalet eğitimi ve biyolojik nedenler sayılabilir. Çoğunlukla ergenlik döneminde kendiliğinden geçer. Fakat alt ıslatmak çocuğun benlik algısını olumsuz etkileyebilen, yetersizlik başarısızlık, değersizlik gibi güçlü olumsuz duygulara yol açtığı için tedavinin geciktirilmemelidir.

Tedavi

Enürezis psikolojik etkenlere bağlı bir belirti olduğu için değişik yöntemler bir arada kullanılarak tedavi uygulanır. Organik biyolojik bir nedeni olmadığı anlaşıldıktan sonra psikolojik olduğuna karar verilerek tedavi başlar. Tedavi süreci psikoterapi, davranış tedavisi, aile danışmanlığı veya terapisi ve ilaç tedavisini kapsar.

makale spotlar 5 spotlar govdealt 1 spotlar govdealt 2 spotlar govdealt 3 spotlar govdealt 4
makale spotlar 6