Çocukluk Çağı Depresyonu

Çocuklukta depresyon gelişim dönemlerine göre değerlendirilen biz bozukluktur. Her gelişim döneminde gözlemlenen belirtiler farklıdır. Okul öncesi dönemdeki çocukların sözel olmayan iletişimlerine, uyku bozukluklarına, yemek reddine, çok ağlama gibi belirtileri değerlendirilirken daha büyük çocuklarda belirtiler yetişkinlerinkiyle benzerlikler gösterir. Melankoli, işlevsellikte bozulmalar benzerlik gösteren belirtilere örnek olarak sayılabilir. Bununla birlikte ayrılık anksiyetesi, fobiler, somatik yakınmalar, davranış problemleri çocuklarda daha sık ve daha şiddetli görülmektedir. Klinik olarak depresif çocuklar üzgün görünümlü, ağlamaklı, yavaş hareket eden, monoton bir sesle umutsuz bir şekilde konuşan, kendilerini olumsuz olarak değerlendiren çocuklardır. Bu duruma okul başarısında düşme, konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk gibi belirtiler eşlik edebilir.

Tedavi

Depresyonun tedavisinde psikoterapi, oyun terapileri, kognitif terapiler,relaksasyon, aile terapisi ve gerektiğinde ilaç tedavisi uygulanmaktadır