Çocukluk Çağı Şizofrenisi

Şizofreni sıklıkla geç ergenlik veya genç yetişkinlikte yani 15-35 yaşları arasında başlamaktadır. Bazı vakalarda çocukluk ile başlayabilmektedir. 5 yaşında önce başlangıç nadirdir. Sıklıkla sinsi bir biçimde başlar. İlk aşamada derslerde isteksizlik, arkadaş ilişkilerinde ilgi kaybı, neşesizlik gibi spesifik olmayan belirtiler ile başlayabilir bu dönemde tanı koymak oldukça güçtür. Çocuk ve ergenlerde şizofreninin evreleri;

1. Prodrom evre; birkaç saat ya da birkaç ay sürebilen, çocuğun adaptif işlevlerinin değiştiği dönemdir.

2. Aktif faz; pozitif psikotik belirtilerin ( normal işlevin abartılmış veya bozulmuş hali) görüldüğü 1-6 ay süren bazen bir yıla kadar uzayabilen dönemdir.

3. İyileşme fazı; semptomların gerileme fazı birkaç ay sürebilir. Bu dönemde enerjisizlik ve dikkatsizlik ön plandadır.

4. Residüel faz; sıklıkla negatif belirtiler( normal işlevin azalması veya kaybı) ön plandadır.

Çocukluk çağı şizofrenisinde en sık görülen belirtiler; işitsel varsanılar, donuk- uygunsuz duygulanım, reddedici tutum, öfke patlamaları, ilgi- istek kaybı, uyku problemleri, konsantrasyon problemleri, somatik ilgi, hareket anormallikleri, garip davranışlar…

Tedavi hastanın hangi fazda olduğunun değerlendirmesi ile başlar. İlaç tedavisi, eğitsel ve aile müdahaleleri, destekleyici terapi gibi birçok yöntem birlikte kullanılır.