Tourette Sedndromu

Gilles de la Tourette tarafından tanımlandığı için adını alan bu tablo en ağır tik bozukluğu tablosudur. Bu sendromda kalıtsal özellikler söz konudur. Çocuklarda ve gençlerde görülür. Motor kas sıçramaları şeklinde seyreder, buna bazen anlamlı veya anlamsız seslerin eşlik eder. Bu sesler bazen küfür şeklindedir ve bütün belirtilere rağmen fiziksel ve zeka gelişimi olarak sağlıklıdırlar. Erken çocukluk çağında basit motor tiklerle başlar (göz kırpma, kafa oynatma) inişli çıkışlı bir seyir gösterip süreklilik göstermeye başlayınca ailenin hayatını olumsuz etkiler. Motor tiklerin türü çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Bazen basit tiklerken bazen iradi beden hareketler gibi olabilir. Sendrom ilerledikçe karmaşık motor tikler gelişir. Nadiren kendine zarar verici hareketler de olabilir (kendine vurma gibi). Genelde vokal tikler 1-2 yıl motor tikten sonra başlar ve sıklıkla basit vokal tiklerdir, daha karmaşık vokal tikler vakaların az bir kısmında görülür.

Bu belirtilere sıklıkla dürtüsellik, bebeksilik, yıkıcı davranışlar, dikkat eksikliği bozukluğuna ait belirtiler eşlik eder.