Korkulu Düşler Görme

Çocuğun korkuyla uyanmasına yol açan korkutucu düşlerdir. Okul çağında görülme oranı % 22 olarak bildirilmektedir. Günlük yaşamdaki korkutucu yaşantılarla ilişkili olabilir. Gelişimsel korkularla ilişkisi çok belirgindir. Çocuk korkar, uyanır, rahatlatılmaya ihtiyaç duyarak yardım ister. Düşünü net olarak anlatır. Çoğunlukla düşlerin konusu çocuğun fantezileri, hayal ürünü korkutucu nesneler, ürkütücü olaylar televizyon programları ile şekillenir. Ateşli hastalıklar sırasında da korkutucu düşler görülebilir.

Tedavi anne babaya bozukluğun genel özelliklerinin, doğasının ve gidişinin anlatımı, küçük çocuklarda durumun gelişimsel ve geçici olabileceğinin vurgulanması, uygun destek ve çocuğun rahatlatılması şeklinde olabilir.