İmpulsivite(dürtüsellik)

Dürtüsellik düşünmeden harekete geçmek, eyleme geçerken sebep sonuç ilişkisini kuramamak, fevrilik, ataklık olarak tanımlanabilir. Bazı kaynaklarda impulsivite olarak da geçen dürtüselliğin sözel ve eylemsel boyutundan söz edilebilir. Sözel boyutu soruları dinlemeden yanıtlamak, söz kesmek iken eylemsel boyutu ise davranışlarının sonuçlarını hesaplamadan tehlikelere atılmaktır. Normal çocukların 8-9 yaşından sonra dürtülerini kontrol edebilmesini beklerken hiperaktivite ve dikkat eksikliğinde erişkinliğe kadar uzanan, en dirençli belirtidir.