Enürezis (alt ıslatma)

Enürezis tekrarlayıcı şekilde istem dışı işeme olarak tanımlanabilir. Çoğunlukla çocuklarda görülmekle birlikte nadiren yetişkinlerde de görülür. Yapılan araştırmalar enürezide ailesel bir yatkınlık olduğu görüşünde birleşmektedir. Enürektik çocukların %75’inde birince dereceden akrabalarda enürezi öyküsü bulunduğu bildirilmiştir.

Başlıca nedenler psikolojik etkenler, ailede ölüm, okula başlama, aileye kardeş katılımı, olumsuz aile tutumları, erken tuvalet eğitimi ve biyolojik nedenler sayılabilir. Çoğunlukla ergenlik döneminde kendiliğinden geçer. Fakat alt ıslatmak çocuğun benlik algısını olumsuz etkileyebilen, yetersizlik başarısızlık, değersizlik gibi güçlü olumsuz duygulara yol açtığı için tedavinin geciktirilmemelidir.

Tedavi

Enürezis psikolojik etkenlere bağlı bir belirti olduğu için değişik yöntemler bir arada kullanılarak tedavi uygulanır. Organik biyolojik bir nedeni olmadığı anlaşıldıktan sonra psikolojik olduğuna karar verilerek tedavi başlar. Tedavi süreci psikoterapi, davranış tedavisi, aile danışmanlığı veya terapisi ve ilaç tedavisini kapsar.