Karşı Gelme- Karşıt Olma Bozukluğu

Karşı gelme bozukluğu sık sık hiddetlenen, büyükleri ile tartışmaya giren, büyüklerin isteklerine uymayan, özellikle başkalarını kızdıran şeyleri yapan, kendi yaramazlıkları için başkalarını suçlayan, alıngan, kızgın, gücenik, kinci çocuk ve ergenleri tanımlamak için kullanılabilmektedir. Bu çocukların başkalarına ciddi saldırıları söz konusu değildir ancak erişkinlerle sık tartışmaya girer, tartışma sırasında kontrollerini kaybeder, terler, aşırı sinirlilik gösterirler. Ev ortamında ebeveynlerinin koyduğu kurallara karşı direnç gösterirler, negativisttirler ve davranışlarında reddedici bir tutum hâkimdir. Ağır vakalarda iç görü kısıtlılığından bahsedilmektedir. Bu çocukların ebeveynlerinden en az birinde anti sosyal kişilik bozukluğu, duygu durum bozukluğu, geçmişlerinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna rastlandığı bilinmektedir. Bu bozukluk sıklıkla 8 yaştan önce ortaya çıkar, başlangıç tipik olarak yavaştır. Genellikle zaman içinde gelişir. Okul yıllarında hafif düzeyde davranım bozukluğu belirtileri ileriki yıllarda ağır düzeyde davranım bozukluğu belirtileri gelişebilir.

Tedavi

Ergenlik öncesinde başlatılan ebeveyn eğitim programlarının etkin olduğu bilinmektedir. Bu program çerçevesinde ebeveyn davranışçı yaklaşım teknikleri konusunda desteklenir. Gerekli görüldüğünde ilaç tedavisinden destek alınabilir.