Gecikmiş Konuşma

Gecikmiş konuşma çocuğun sözel iletişim becerilerini yetersiz kullanımı ya da hiç kullanmaması şeklinde gözlemlenebilir. Gecikmiş konuşma teşhisi alan çocuklar kelime hazineleri çok kısıtlı, cümle kurmada güçlük yaşayan, konuşmaya benzer ancak daha hızlı ve anlaşılmaz sesler çıkaran, kendilerini sözel olmayan yollarla anlatmayı tercih eden (gösterme, çekiştirme gibi…) anlaşılamayınca hırçınlaşan, ağlama krizleri sosyal geri çekilmeler yaşayan çocuklardır.

Yapılan araştırmalar çok farklı nedenlerle çocuklarda konuşmanın gecikebildiğini ortaya koymuştur. İlk akla gelen zeka problemlerinin dışında konuşmanın gelişimi esnasında özellikle 1 yaş civarında yaşanan ağır sağlık problemleri, işitme kaybı, konuşma organlarının uyumlu ve kontrollü kullanılamaması, çocuğun yaşadığı duygusal çatışmalar, ihtiyaç duyduğu uyaranların ve bakımın yeteri kadar sağlanamaması gibi sebepler de konuşmada gecikmeye yol açabilmektedir. Gecikmenin nedenlerini araştırıl bulmak tedavi için yol gösterici olmaktadır.

Gecikmiş konuşma problemi yaşayan çocuklar 3,5 yaşından sonra bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ederek sosyal ortamlardan kaçınmakta, uyum problemleri yaşamaktadır. Çocuğun benlik algısının süreçten zarar görmemesi için tedavi önemlidir. Tedavi, çocukta konuşmayı geciktiren faktörlerin tespiti ile başlayan, her çocuğa özgün bir program geliştirilmesi gereken, ailenin çocuğa yaklaşım konusunda bilgilendirildiği çok boyutlu bir süreçtir.