Kekemelik (akıcı konuşma bozukluğu)

Kekemelik normal olmayan bir biçimde hece veya kelimelerin uzatılması, tekrarlanması, konuşmanın akışını kesen duraklamalar ve buna eşlik edebilen olağan dışı vücut hareketleri olarak tanımlanabilir. Sıklıkla 3-4 yaşlarında fark edilen kekemeliğin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte mutifaktoriyel ( birden çok etkene bağlı) olduğu düşünülmektedir. Kekemelik hafif vakaların %50’sinde kendiliğinden ortadan kalkmakladır. Ancak ailenin yaklaşımı, çocuğun kaygı düzeyi, sosyal çevrenin kekemeliğe yaklaşımı çocuğun kekemeliğinin şiddetini arttırabilmekte veya azaltabilmektedir.

Tedavi süreci alanında uzmanlaşmış konuşma terapistleri eşliğinde gerçekleşmelidir. Konuşma terapisine çocuğun güçlü alanlarının desteklendiği, konuşma üzerindeki kaygının azaltıldığı psikoterapi ve aileye çocuğa yaklaşım konusunda bilgilendirmeler yapılabilir.