Matematik Bozukluğu- Diskaluli

Matematik bozukluğu tanısının temel özelliği çocuğun kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda beklenenin önemli ölçüde altında görülen matematik becerilerinin olmasıdır. Yaşanılan sıkıntı okul başarısını, matematik becerileri gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli ölçüde bozacak düzeydedir. Matematik bozukluğunda dilbilgisi becerileri, algı ile ilgili beceriler, dikkat becerilerinde de bozukluklar görülebilir. Bu bozukluğun belirtileri ilkokula başlamadan önce fark edilememektedir.