Özgül Öğrenme Güçlüğü

Eğitimsel yetersizliklere, zekâ geriliğine, otizm gibi gelişimsel bozukluklara, nörolojik ya da fiziksel problemlere bağlı olmadan özel bazı alanlarda yaşanan yetersizlikler, kısıtlılıklardır. Yapılan çalışmalar toplumda görülme sıklığının %5-20 civarında olduğunu göstermektedir. Alt sosyoekonomik düzeyde ve erkeklerde daha sık karşımıza çıkmaktadırlar.

Sıklıkla kliniklere okul başarısızlığı ya da belli alanlarda dikkatsizlik, başarısızlık şikâyetleri ile kimi zaman da öğretmenlerin yönlendirmesi ile başvurulmaktadır. Aileler görüşmelerde çocuğun yaşadığı sıkıntıya anlamlandıramadıklarını, gelişiminin ve zihinsel becerilerinin yaşıtları düzeyinde olduğunu ancak bazı alanlarda çocuğun zorlandığını ifade edebilmektedirler. Bazen ise çocuğun bazı dersleri sevmediğini, çalışmadığını, isterse çok başarılı olduğunu ancak o derse dikkatini vermediğini belirtebilmektedirler. Süreç ailenin gözlemlediğiyle benzerlikler göstermekle birlikte farklılıkları da olan bir süreçtir.

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk diğer alanlarda yaşıtları ile benzer hatta bazen yaşıtlarına göre oldukça iyi performans göstermekte, bu alanlarda çalışmaya güdülenmektedir. Ancak bazı alanlarda sarf ettiği çabanın karşılığını diğer alanlarda aldığı gibi hemen alamadığı için motivasyonu düşmekte, kaçınma davranışları göstermektedir.

Nedenleri

Çalışmalar tanı alan çocukların aile öykülerinde de özgül öğrenme güçlüğü hikâyelerinin olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte düşük doğum tartısının, gebelikte sigara ve alkol kullanımının, annenin enfeksiyon veya toksik etkilere maruz kalmasının, doğum sonrası dönemde demir eksikliği, kurşun gibi toksik maddelere maruz kalma beyin gelişimini erken dönemde etkilemektedir.

Seyir ve Tedavi

Akademik becerilerde zorluklar okul çağına kadar fark edilmeyebilir. Sıklıkla ilkokul 2. veya 3. sınıfta kendini belli eden özgül öğrenme güçlüğünde tedavinin başarılığı, tanının koyulduğu ve tedavinin başladığı yaş, güçlüğün şiddeti eşlik eden diğer bozukluklar, eğitim tedavisi, aile ile okulun işbirliği ile değişmektedir. Başlıca tedavi yöntemi psiko-eğitsel çalışmadır.