Yazılı Anlatım Bozukluğu

Yazılı anlatım bozukluğu tanısının temel özelliği çocuğun kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda beklenenin önemli ölçüde altında görülen okul başarısıdır. Yazılı anlatım bozukluğu okul başarısını veya yazılı metin derlemeyi gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli ölçüde bozar.

İlkokulun erken dönemlerinde kelimelerin harflerini dizmede ve düşüncelerini yaşa uygun gramer ölçütlerine göre ifade etmede güçlük çekerler. Yazmada fark edilir derecede gramer hataları vardır. Okulun ikinci yılı ve sonrasında kısa cümlelerde gramer hataları yaparlar. Yazı kurallarını bilmelerine rağmen uygulayamazlar. Yaş ilerledikçe ve soyut kavramlar diline eklendikçe kullandıkları cümleler ilkel, garip ve sınırlı olur. Dağarcıklarındaki kelime sayısı arttıkça harf dizimleri giderek zorlaşır. Yazılı anlatım bozukluğu sıklıkla diğer öğrenme bozuklukları ile birlikte gözlemlenir. Tek başına nadir görülür.