Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Diğer tanı ölçütlerince karşılanamayan ancak yadsınamayacak önemde gelişim, iletişim problemleri yaşayan, otizme benzer basmakalıp davranışlar gerip konulara aşırı ilgi gibi özellikleri olabilen ancak otizmden çok daha hızlı iyileşme gösterdiği için otizm tanısı da almayan çocuklar olarak tanımlanabilir. Her çocukta gözlemlenecek sıkıntılar farklı olacağı için tedavi de semptomlara yönelik ve özgüldür. Dil gelişiminde gecikme, iletişim becerilerinde bozulma, ismi söylendiğinde bakmama gibi şikâyetlerle kliniklere başvurulmaktadır.