Çocukluk Çağı Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Kişinin isteği dışında ortaya çıkan ısrarlı düşünceler, zihinsel görüntüler obsesyonlar olarak adlandırılır. Tekrarlayıcı düşünceler, anılar, korkular, resimler ya da dramatik sahneler şeklinde ortaya çıkabilen obsesyonlardan kurtulmak için kişinin kendini zorunlu hissettiği eylemler ise kompulsiyonlar olarak tanımlanabilir. Çocuklarda sıklıkla ikisi birden gözlemlenir nadiren ise sadece biri gözlemlenebilir. Çocuk ve ergenlerin bir kısmı belirtilerini saklama eğilimi gösterirler. Günlük yaşamlarında ciddi bozulmalar yoksa aile obsesfif-kompulsif belirtileri fark etmeyebilir. Ancak ödev yapması saatler alan, yazdıklarını sürekli silip yeniden yazan, kelimelere, rakamlara, ayrıntılara takılarak ödevlerini bitirmekte zorlanan, yıkanırken bol su ve sabun kullanan, tuvalet kağıdını bol kullanan, elleri yıkanmaktan kızaran, eşyalarının ellenmesini, odasına başkalarının girmesini tolere edemeyen çocukların değerlendirilmesi gereklidir.

Yapılan pek çok araştırma çocuk ve ergenlerde OKB de genetik geçişin varlığını kabul etmektedir. OKB tanısı almış çocukların %20’sinin ebeveyninde yaşam boyu OKB tanısı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte sosyal öğrenmenin de OKB’de etkili olduğu düşünülmektedir.

Tedavi

Tedavi sürecinde davranışçı yaklaşımlarla birlikte ilaç tedavisi uygulanmaktadır.