Fobik Bozukluk

Günümüzde fobi herhangi bir nesneye karşı abartılı korku ve o nesneden kaçınma davranışı olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk döneminde fobinin bozukluk olarak değerlendirilmesinin ölçütü işlevselliğini yani okul hayatını, gündelik yaşamını, arkadaş ilişkilerini ne kadar olumsuz etkilediğidir. Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan fobiler hayvanlardan korkma, kandan korkma, karanlık korkusu, kir-mikrop korkusu, yükseklik korkusu, böcek korkusu, yabancı korkusu olarak sıralanabilir.

Tedavi

Tedavi sürecinde en çok önerilen yaklaşımlardan biri bilişsel davranışçı terapidir. Ancak erişkinlerde uygulandığından farklı olarak çocuklarda hayal etme, rahatlama, model alma teknikleri ile uygulanması gerçek hayatta yüzleştirmeden daha güvenilirdir.