ANOREKSİYA ANFİZEME SEBEP OLABİLİYOR

anoreksiya nirvana psikiyatri polikliniğiŞikago'da yapılan Radiological Society of North America'nın (RSNA) yıllık toplantısında,anoreksiya nervosa'daki beslenme yetersizliğinin akciğer anfizemine neden olabileceği iddaa edildi.

Kanada'da Vancouver Merkez Hastanesi'nden Harvey O.Coxson ve arkadaşları 14 anoreksiyalı hastanın akciğerinin röntgen ışınlarını absorbe etme düzeyi ile 16 kişilik sağlıklı bir kontrol grubunun absorbe düzeyini karşılaştırdı.Deneklerin hiçbirinde ailesel yatkınlık bulunmuyordu.

Coxson,röntgen ışınlarının absorbasyon ölçümünün radyologlar için akciğer yapısı hakkında ayrıntılı bilgi veren,çok hassas bir ölçüm olduğunu vurguladı.Tespit edilen sonuçlar,anoreksiya hastalarında akciğer yapısında sigaraya bağlı amfizem araştırıldı.Akciğerlerde göze çarpan değişikliklerin sürekli olup olmadığının açıklık kazanmadığını belirten Coxson,bu değişikliklerin varlığının,anoreksi hastalarının erken tedavisi için önemli olduğunu vurguluyor.Bu sonuçlardan hareketle anoreksiya hastalarında akciğeri de göz önünde bulunduran bir beslenme terapisine başvurmak gerektiği ortaya çıktı.

KAYNAK : www.psychiatrie-aktuell.de