Ergenlikteki Aşırı Stres Öğrenmeyi Etkiliyor

Ergenlikte maruz kalınan aşırı stresin, beynin hafıza ve öğrenme ile ilgili bölümünde önemli ölçüde değişikliklere yol açabileceği bildirildi.

Amerikalı bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, gençlerin duygusal çöküntüyü her zaman çabuk atlatamadığını, erg enlik çağındakilerin, çocuklara oranla strese bağlı olarak beyinde kalıcı hasara karşı daha hassas olduğunu ortaya koydu.Harvard Tıp Okulu'ndan Susan Andersen ve çalışma arkadaşları, ergenlik döneminde, kafeslerde yalnız bırakılarak strese maruz kal an farelerde, yetişkinlik döneminde beynin yan karıncıklarının orta ve arka boynuzları üzerindeki iki adet kabartıda kilit önemdeki bir proteinin seviyesinin düştüğünü tespit etti ve beynin bu bölüm ünün hafıza ve öğrenme" açısından önemli olduğu belirtti. Bilim adamları, söz konusu proteinin, beyin hücreleri arasındaki bağlantı sayısını ölçmek için kullanıldığını, eksilmesinin, beyin faaliyetindeki düşüşü ifade ettiğini bildirdiler. Andersen ve ekibi, New Orleans'taki bir bilim konferansında duyurdukları araştırmalarının, ergenlikte karşılaşılan stresin, yetişkinlikte beyin hücrelerin in bağlantısını etkilediğini ortaya koyan ilk çalışma olduğunu belirttiler. Araştırma, insanlarda 18-20 yaşlarında zirveye ulaşan bu/ proteinin, ergenlikte strese maruz bırakılan eşdeğer yaştaki farelerde normal bir artış göstermediğini gösterdi.