Uzman Klinik Psikolog Tilbe Denizhan

Klinik Psikolog Tilbe Denizhanİlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde Lisans programını tamamladı. İngiltere’de Anglia Ruskin Üniversitesinin (MSc, Cambridge, UK) Klinik Çocuk Psikolojisi Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını aldı.
“Ergenlikte romantik ilişki durumu ve memnuniyetinin kişilerin yeme alışkanlıkları ve depresyon üzerine etkisi” üzerine yaptığı tez çalışmasını Dr. Sarah Kuppen danışmanlığında tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca psikolojinin birçok dalında (klinik psikoloji, eğitimde psikoloji, psikolojik danışmanlık) çalışmaları ve stajları olmuştur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Balıklı Rum Hastanesinde staj dönemini tamamladı. Staj ve iş hayatı boyunca çocuklarda kaygı bozuklukları, alt ıslatma, dışkı kaçırma, tırnak yeme, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği, sınav kaygısı, ayrılık kaygısı, kardeş kıskançlığı, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, uyku bozuklukları, hiperaktivite bozukluğu ve fobiler ile çalışmaktadır. Uzman Klinik Psikolog Tilbe Denizhan’ın klinik yaklaşımları Bilişsel-Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Davranışçı Terapi gibi geçerliliği kabul görmüş tekniklere dayanmaktadır.

Çocuklara Yönelik Uyguladığı Testler:

  • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R)
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • Aile Çiz Testi
  • Sınav Kaygısı Envanteri
  • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi