Çocuğun Tedavinin Sonucu İle İlgili Beklentileri Nelerdir?

Aile tedavi sonucunda nelerin değişeceği, tedavinin amacı ve sonuçları konusunda bilgi sahpibi olmalıdır. Ancak bu sayede gerçek dışı ve abartılı beklentilerden uzaklaşabilir. Beklentileri yüksek aileler aceleci olur ve tahminleri gerçekleşmediği zaman da hayal kırıklığına uğrarlar. Bu durum tedavinin yarım bırakılmasına, sık sık hekim ve hastane değiştirmelere neden olur.
Çocukların ruhsal sorunlarının çözümünde uygulanan tedavi şekilleri şunlardır:

• Aileye rehberlik
• İlaç tedavisi
• Bireysel psikoterapi
• Davranış ve bilişsel tedaviler
• Oyun tedavisi
• Grup tedavisi
• Aile tedavisi
• Eğitsel tedavi
• Hastanede yatarak tedavi

Çocuğa bu tedavi şekillerinden biri uygulan abileceği gibi, birkaç tedavi yönteminin bir arada kullanıldığı yaklaşımlar da uygul anabilir. Tedavi yönteminin belirlenmesinde hastalığın şekli, çocuğun yaşı, eğitimi, ilişki kurabilme yeteneği, ailenin tedaviye yaklaşılı gibi birçok faktör rol oynar.

Çocuğa aynı anda uygulanan farklı tedavi şekillerinin bir uyum içinde yürütülmesi ger ekmektedir. Dolayısıyla tedavinin başındaki hekim ile diğer tedavileri uygulayan kişiler sürekli işbirliği içinde olmalıdırlar. Örneğin aşırı hareketliliği nedeniyle hekim tarafından ilaç tedavisine olanın bir çocuk aynı zamanda özel bir eğitim programına da alınabilir. Bu eğitimi uygulayan kişiler ile hekimin devamlı temasta olması ve tedaviden elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilmesi gerekir.