Çocukta Ruhsal Sorunların Tedavisi Nasıldır?

Çocuklarda görülen ruhsal sorunların tedavisinde farklı yöntemler izlenmekte ve bu yöntemlerin uygulanış şekil ve süresi tedavi sonucunu etkilemektedir. Tedavinin başlayabilmesi için önce teşhisin belli olması gerekir. Teşhis tedaviye atılan ilk adımdır.

Sağlık sorunu ister bedensel ister ruhsal olsun teşhisin mutlaka hekim tarafındankonması şarttır. Şunu unutmamak gerekir ki beden ve ruh bir bütünlük içindedirler.Bu nedenle ruhsal belirtilerin oluşmasında birçok bedensel neden söz konusu olabilir. Ruhsal sorunların oluşumunda insan biyolojisini göz ardı eden yaklaşımlar değil, beden ruh bütünlüğünü ön plana yaklaşımlar kabul görmektedir.

Çocukların tedavisinde erişkinlerde olduğu gibi çoğunlukla hedef sadece bireyin kendisi olmamaktadır. Tedavinin yürütülebilmesi ve başarılı olabilmesi için çocukla birlikte tedaviye aile ve okul faktörlerini de sokmak gerekir. Bazen bu da yetmemekte ve toplumsal bir katılım gerekebilmektedir. Ancak aile, okul ve hekim işbirliği ile tedavi en iyi şekilde yürütülebilir.Tedavi aşamalarında, çocuk psikiyatrisi, pedagog ve psikologlarla işbirliğine girebilir ve tedaviye katkılarını isteyebilir. Hekim tedavi programını belirledikten sonra bunu uygulamaya başlar.