Niçin İlaç Tedavisi Uygulanır?

Ruhsal sorunların nedenleri ile ilgili gelinen noktada beyin biyokimyasının rolü artık tartışılmaktadır.
Depresyondan dikkat eksikliğine kadar geniş bir yelpazede sorunların kökeninde beynimizde biyokimyasal bozuklukların varlığının anlaşılması tedavide bu bozuklukları gidermeye yönelik ilaçları gündeme getirmiştir.

ilaçlar sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan mekanizmalara yönelik etki etmektedirler. Sanılanın aksine tedavide kullanılan ilaçlar kişiyi uyuşturup hayattan kopmasına değil. var olan sorun ne ise onun çözümüne yönelik katkı sağlarlar.

• İlacın nasıl kullanılacağı konusunda hekimin önerilerine dikkatle uyulmalı, ilaç zamanında alınmalı, doz atlanmalıdır.
• İlaç kullanmaya başlandığında beklenmedik bir yan etki görüldüğünde hemen hekime haber verilmeli ve onun tavsiyesine uyulmalıdır. Bazı ilaçlar kişide kullanılmaya başladıkları ilk birkaç gün rahatsızlık oluşturabilirler. Daha sonra bu istenmeyen etkiler ortadan kalkar.
• Özellikle küçük yaştaki çocukların ilaçlarını kendilerinin alması beklenmemeli saati geldiğinde ilaç anne baba tarafından verilmelidir.
• Daha büyük çocuk ve ergenlerin ise ilacı alıp almadıkları kontrol edilmeli, ilaç almadığı zaman çocuk uyarılmalıdır.
• İntihar etme riski olan çocuk ve ergenlere ilaçları teslim edilmemeli, çocuğun ilaçlarını saati geldiğinde aile vermelidir.
• İlacın yan etkileri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.
• Kullandığımız ilaç ile birlikte başka bir ilacın kullanılıp kullanılamayacağı bilinmelidir.