Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

10 küçük hikayeden oluşan test çocukların bilinçdışı çatışmaları ve komplekslerini saptamada kullanılır.

Antalya Özel Nirvana Psikiyatri Polikliniğinde Psikiyatri uzmanlarının öngörüleri dahilinde klinik psikologlar Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi uygulamaktadır.