Çocuğa Ayrılan Zaman

çocuğa ayrılan zaman psikiyatristÇocuk merkezli ailelerde, çocuğa ayrılan zaman oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çocuğa ayrılan zaman yalnızca çocukla bir arada olmayı değil, onunla gerçek anlamda belli bir zaman dilimini belli bir etkinlik ile geçirmeyi ifade etmektedir. Genelde modern yaşamın zorunlulukları, çocuğu böyle bir zaman...>

Çocuk merkezli ailelerde, çocuğa ayrılan zaman oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çocuğa ayrılan zaman yalnızca çocukla bir arada olmayı değil, onunla gerçek anlamda belli bir zaman dilimini belli bir etkinlik ile geçirmeyi ifade etmektedir. Genelde modern yaşamın zorunlulukları, çocuğu böyle bir zaman geçirilmesini neredeyse olanaksız kılmaya başlamıştır.

Bu yüzden, çocuk, genelde bir etkinliğin bir parçası olmak yerine, yalnızca yap etkinliklerin gözlemcisi olma durumundadır. Örneğin, akşam işten gel sonra yemek pişirmekte olan annenin, mutfakta bir taraftan işini yapması biryandan da çocuğu ile konuşması gibi.

Böyle bir durumda, çocuğun anne ile iletişimi gerçek boyutlarında değil, minimum boyutlarda geçmektedir. Eğer böyle bir ortamda bir de televizyon, radyo gibi bir başka iletişim aracı da açık durumda ise, anne ile çocuk arasındaki ilişki üçüncü, dördüncü konuma düş­mektedir. Çocuğun ayrılan zamandan yeterince doyum sağlayamaması duru­munda çocukta bazı psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmekte, bunların gideril­mesi çok güç, kimi zaman da olanaksız boyutlara ulaşabilmektedir.

Evde ya da ev dışında tüm zamanın çocuğa ayrılmasının olanaksız olduğu bir gerçektir. Ancak, çocuğun zamanını yakınlarından kimlerle geçirdiği, bu zaman süresince ne gibi etkinliklerde bulunduğu çok önemlidir. Örneğin, boş zamanlarında yal­nız babına olup olmadığı, bu zamanı nasıl değerlendirdiği çocukların küçük yaşlardan başlayarak okuma, televizyon izleme ya da sinemaya tiyatroya gitme alışkanlıkları geliştirmesinde ve bunları yaşam boyu sürdürmesinde önemlidir.

KAYNAK NİLÜFER PEMBECİOĞLU İLETİŞİM VE ÇOCUK