Çocuğun Sayısı: Tek Çocuk/Çok Çocuk

tek çocuk ço çocuk nirvana antalyaÜlkemizdeki tek çocuklu ailelerin oranı genelde iki ya da üç çocuklu aile­lerden daha azdır. Genellikle birbirleri ile iyi geçinen, ya da toplum tarafını öyle kabul edilen çiftlerin, bir çocuk ile mutluluklarını perçinlemeleri özlenir. Hemen ardından hem evli çiftlerin hem de toplumun, zaman zamanda çocuğun isteği bir kardeştir....>

Ülkemizdeki tek çocuklu ailelerin oranı genelde iki ya da üç çocuklu aile­lerden daha azdır. Genellikle birbirleri ile iyi geçinen, ya da toplum tarafını öyle kabul edilen çiftlerin, bir çocuk ile mutluluklarını perçinlemeleri özlenir. Hemen ardından hem evli çiftlerin hem de toplumun, zaman zamanda çocuğun isteği bir kardeştir Çiftlerin, değişik bir cins çocuğa daha sahip olma istekli de iki çocuklu ailelerin oluşmasında önemli bir etkendir. Tabloda da görülebileceği gibi, toplumumuzda yaygın olan, karı koca ve çocuklardan oluşan iki ço­cuklu aile türüdür. Üç çocuklu aileler, tek çocuklu ailelerden daha fazladır. Bu­nun yanı sıra, daha çok çocuklu ailelerin sayısı ve oranı çocuk sayısı arttıkça düşmektedir

Hanelerin Büyüklüğüne ve Tiplerine Göre Dağılımı

Hanedeki
birey
sayısı

Toplam hane sayısı

Tek kişilik hane

Karı-koca

Karı koca ve çocuklar

Tek ebeveynli aile

Karı-koca ve eşlerin çocukları ve anne babaları

Diğer

Bilinmeyen

]

453.064

452.742

322

2

990.121

83.713

731.135

100.351

69.925

4.997

3

1.234.875

33.286

89.930

859.723

115.336

130.308

6.292

4

1.793.212

21.204

37.430

1.417.031

102.519

49.060

156.651

9.317

5

1.574.240

13.212

17.930

1.145.437

68.545

98.322

222.088

8.670

6

1.176.467

8.174

12.124

736.125

43.322

98.706

270.827

7.189

7

825.687

4.788

8.196

448.299

26.205

73.532

258.913

5.754

8

566.906

3.900

4.856

271.973

15.305

48.582

218.051

4.239

9

418.386

1.808

3.026

178.995

9.052

32.675

189.339

3.491

10+

697.096

2.482

5.318

170.032

9.272

38.414

463.495

8.083

Genel
Toplam

9.730.018

625.309

909.945

5.227.615

489.907

439.291

1.979.597

58.354

Tek çocuklu ailelerin tutumundaki bir aykırılık da şudur. Tek evlat erkek? ise genelde annesi, kız ise babası daha çok üstüne düşer, kayırır. Buna karşı] öteki üstünkörü bir ilgi gösterir. Böylece çocuk, kötü bir eğitim etkisi alt girer. Bu şekilde bir dediği iki olmayan tek çocuk, bencil olur, başkasının hakknı kabul etmek istemez.

Çocuk burada, karşı cinsten olan büyüğünün sevgisini tekeline almış İki çocuktan varken, birisi ölmüş bulunan ailelerin sağ kalan çocuğa karşı davranışları da böyledir. Hatta yeni bir felaketten korkulduğu için, daha aşırı bir sevgiyle bu çocuğun üstüne titrenir. Bu çocuk neredeyse, görünmez düşmanlara karşı bir kale içinde yaşatılmak istenir. Bunun sonucu da çocuğun, ya her kafa tutan, başına buyruk, isyancı bir tip olmasına ya da pısırık çekingen, ezile bir zavallı haline gelmesine yol açar. Genelde tek çocuk, ailenin tüm olanaklarının uğruna seferber edildiği, iyi eğitilen, üzerine titrenen, hele anne babanın geç yaşlarda edindiği bir çocuksa, onları parmağının ucunda oynatan bir yapı sergilemektedir. Anne babanın bir ömür boyu kol kanat gerdiği tek çocuk, eğitim, parasal olanaklar konusunda zaman zaman hoyratlığa varan davranışlar da gös­terebilmektedir

KAYNAK: NİLÜFER PEMBECİOĞLO İLETİŞİM VE ÇOCUK