Çocuk Çağı Mastürbasyonu

çocularda masturbasyon psikiyatristGenellikle konuşmaktan çekinilen bir konu olmuştur, çocuklarda mastürbasyon. Bu olayın ardında yatan pek çok neden var kuşkusuz. Bunları anlamak ve davranışa götüren etkenleri çözüme kavuşturmak, ebeveynler için oldukça karmaşık bir durum gibi algılansa da, çocuğun duygularını zedeleyip, cinsel gelişimini etkilemedenolumlu sonuçlar elde etmek...>

Genellikle konuşmaktan çekinilen bir konu olmuştur, çocuklarda mastürbasyon. Bu olayın ardında yatan pek çok neden var kuşkusuz. Bunları anlamak ve davranışa götüren etkenleri çözüme kavuşturmak, ebeveynler için oldukça karmaşık bir durum gibi algılansa da, çocuğun duygularını zedeleyip, cinsel gelişimini etkilemedenolumlu sonuçlar elde etmek düşünüldüğü kadar zor değil.

Çocuk, doğduğu günden itibaren anne memesi veya biberon ile hem beslenir hem de sakinleşerek rahatlar. Üç yaş civarında çocuk, kendi bedenini keşfetmeye yönelir. Tesadüfen cinsel organını ellemek ya da sürtmek suretiyle tamamen fizyolojik temelli bir haz duygusu yaşar. Cinsel düşünce ve hayallerden arınmış bu duygu, insan biyolojisinin gereğidir ve parmak emmekten farklı bir eylem değildir. Bir kez haz duygusu yaşayan çocuk, bu duyguyu yeniden yaşamak için çaba sarf eder. Cinsel organıyla oynayarak bir çeşit kendi kendini tatmine başlar.

Bu tatmin aslında çocuğun kendi kendisini uyarması demektir. Çocuğun genital bölgesini eliyle ya da sürtünerek uyarırken, terleme kızarma ve sık sık nefes alma gibi belirtilerin gözlendiği bu duruma "Çocukluk Dönemi Mastürbasyonu" denir. Ergenlik öncesi çocuklarda erişkinlerde olduğu gibi cinsel istek, hayal ve uyarılmışlık hali söz konusu değildir. Dolayısıyla bebeklik döneminde başlayan mastürbasyonun cinsel bir anlamı yoktur. Sık sık yalnız kalan, kendisi ile ilgilenilmeyen, çevreden gelecek uyarıdan ve sevgiden yoksun çocuklar kendi kendilerini uyarma yoluna giderler. Artık çocuğun tesadüfen bulduğu haz kaynağı bir amaca yönelik olarak tekrar tekrar kullanılır.

İki üç yaşlarında tamamen fizyolojik sayılan bu olayın giderek sıklaşması ve ileri yaşlarda da devam etmesi, çocuk anne baba ilişkilerinde bir sorun yaşandığını anlamına gelebilir. Çocukluk döneminde saatlerce süren ve çocuğun yeme ve uyuma gibi günlük aktivitelerine bile engel olabilecek sıklıkta mastürbasyonlara da rastlanabilir. Bu çocuklar her boş buldukları vakitte gizlice bir odaya kapanır ve dakikalarca mastürbasyon yaparlar.

Bu derecede aşırı mastürbasyonun nedeni mutlaka bulunmalıdır. Bu durumda mastürbasyon adeta bir saplantı haline gelmiştir. Kardeş doğumu, anne babadan birinin evden uzaklaşması gibi çocuğu zedeleyebilen durumlarda da aşırı mastürbasyona rastlanabilir. Bazen çocuğun cinsel organında kaşıntılı bir yara bulunması mastürbasyon benzeri bir olaya neden olabilir. Ayrıca cinsel tacize uğramış çocuklarda da bu derece aşırı mastürbasyona rastlanmaktadır. Ergenlik döneminde merak ile başlayan mastürbasyon zamanla aşırı bir hal alabilir. Bu durumda ailenin çocuğa suçluluk duygusu yaşatacak tavır ve sözlerden kaçınması gerekir. Böyle davranılmazsa bu çocuklarda çökkünlük ve saplantı belirtileri gözlenmeye başlar.

SUÇLULUK DUYGUSU PROBLEMİ ARTIRIR

Çocuğunu cinsel organıyla oynarken ya da bir yere sürtünerek mastürbasyon yaparken gören anne babalar büyük telaşa kapıl ırlar. Çocuklarının yaptığı iş onları utandırır, özellikle yabancıların yanında çok rahatsız olurlar. Bir kısım anne babalar çocuğunun cinsel bozukluk gösterdiğini ve ileride bunun büyük sorun oluşturacağını düşünürler. Bunun için çocuğa değişik cezalar verip, ayıp, günah gibi sözlerle engellemeye çalışırlar.

Oysa çocuğa suçluluk duygu yaşatmak problemi daha çözülmez hale sokar. Anne babanın mastürbasyona karşı vereceği tepkiler sorununu büyüyüp büyümemesinde belirleyici olacaktır. Anne baba çocuğuna, kendi kendini tatmin ettiğini bildiği izlenimi vermeli, ancak hiçbir zaman cezalandırma ve suçluluk duygusu yaşatacak sözler söyleme yoluna gitmemelidir. Çocuk mastürbasyona başladıktan sonra onu uyararak yapmamasını istemek yerine, ilgisini başka bir yöne çekmek gerekir. Küçük çocuklarda sadece bu tutum dahi mastürbasyonun azalmasına neden olabilir.

Mastürbasyon sıklaşması ve devam etmesi durumunda çocukla anne baba arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesi ve altta yatan başka nedenlerin araştırılması gerekecektir. Bu nedenle aileler vakit geçirmeden psikiyatrik yardım almalıdırlar. Çocukla anne baba arasındaki ilişki her yönüyle ele alınıp sorunlara çözüm getirilir ve çocuğun sıkıntısı giderilirse mastürbasyon azalacak ve ileride de ortadan kalkacaktır. Ancak bazı durumlarda tedavide rahatlatıcı ilaçlardan da yararlanılmaktadır.

Popüler Psikiyatri Mayıs – Haziran 2003 Sayı : 13 Doç. Dr. Mücahit ÖZTÜRK / Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı