Çocuk Kimliği Ve Değişen Aile Kavramı İçinde Çocuk

çocuğun aile içinde konumuToplumların genelde çocuğa verdikleri önem ve çocuğu toplumda konumlandırış biçimleri genelde çocuk kimliğinin gördüğü kabul ile orantılıdır. Çocukların bireysel olarak kimliklerinden söz edebilmek için öncelikle çocukların genelde çocuk olmalarından kaynaklanan niteliklerinin toplumda ne gibi bir değer taşıdığının belirlenmesi gerekmektedir. Bir toplumdaki çocuk....>

Toplumların genelde çocuğa verdikleri önem ve çocuğu toplumda konumlandırış biçimleri genelde çocuk kimliğinin gördüğü kabul ile orantılıdır. Çocukların bireysel olarak kimliklerinden söz edebilmek için öncelikle çocukların genelde çocuk olmalarından kaynaklanan niteliklerinin toplumda ne gibi bir değer taşıdığının belirlenmesi gerekmektedir. Bir toplumdaki çocuk kimliğinin saptanabilmesi özelliklerinin belirlenebilmesi için toplum yapısının ve aile yapısının tam olarak kavranması gerekmektedir.

Ancak aile yapısının özelliklerinin belirginleştirilmesinden sonra toplumdaki çocuk ve varlığından kimliğinden söz edilebilir. Çocuk kimliğinin toplumdaki yanı saları toplumdaki çocuk nüfusu ile bağlantılıdır. Ancak tümü ile bu etkene bağlı olması söz konusu değildir. Örneğin bir toplumda çocukların sayısının çok az olması buna karşılık kimliklerinin çok etken yada işlevlerinin çok önemli olması olasıdır. Benzer biçimde bir toplumdaki çocuk nüfusunun çok olması onların kimliklerinin yetişkinler tarafından önemsendiği, benimsendiği ya da onlara belli işlevler yüklendiği anlamına gelmez.

Bu durumu açıklamak için en yaygın olarak bilinen örnek eski çağlarda Arap yarım adasında yeni doğan kız çocuklarının gömülmesi ile ilgili gelenektir. Eski çağlarda sayısı erkek çocuklarına oranla çok fazla görülen ve toplumda işlevsel olarak bir değer taşımadığı düşünülen kız çocuklar daha doğar doğmaz öldürülmekte yada tek başlarına toplum dışı bırakılmak yolu ile ölüme terk edilmekteydiler. Çocuk kimliğinin belirlenmesi açısından birincil bir etken olarak görülen çocuk nüfusu bir toplumdaki çocuk nüfusu bu toplumun yapısını, kurallarını ve bu kuralların işleyişini etkileyen önemli öğelerden biridir. Kimi durumlarda çocuk nüfusunun yoğun olduğu toplumlar zayıf ekonomik açıdan sorunlu gelişimi durmuş olarak nitelendirilirken başka açılardan bakıldığında bu toplumların diğerlerinden daha kuvvetli gelecek için ümit veren toplumlar olduğunu da düşünülebilir.

Kaynak: Nilüfer PEMBECİOĞLU - İletişim ve Çocuk