Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Psikoloji bilimi insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini (düşünce tarzı, düşünce içeriği, arzuları, kişiliği vb.) ölçümleyen bazı araçlar geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bunlara psikometrik testler denir. Bu testler bilim insanları tarafından geliştirilir. Sonrasında büyük bir popülasyona uygulanarak gözden geçirilir, geçerlik ve güvenirlik analizleri ve norm çalışmaları yapılır ve yalnızca uzman kişiler tarafından uygulanır.

Aşağıdaki başlığa tıklayarak kliniğimizde uygulanan testler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Psikolojik Testler