wisc-r testi

Çocuklar için zihinsel değerlendirme testi.6 -16 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun zihinsel düzeyinin saptanması, zihinsel yetilerinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve öğrenme şartlarının belirlenmesini (öğrenme şartlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesini sağlayan - örneğin; dikkat, anksiyete vb. faktörler) sağlayan bir testtir. 12 alt testten oluşur. Özel bir durum söz konusu olmadıkça 10 alt test uygulanır.

Antalya Özel Nirvana Psikiyatri Polikliniğinde Psikiyatri uzmanlarının öngörüleri dahilinde klinik psikologlar 6-16 yaş arası çocuklara wisc-r testi uygulamaktadır.