Kleptomani(Patolojik Çalma)

Kişinin maddi veya kişisel bir ihtiyacı olmadığı halde, sadece çalma arzusunu/dürtüsünü yerine getirme amaçlı yapılan bir dürtü bozukluğudur. Kleptomani dürtü bozukluğu olan kişinin, karşı tarafa zarar verme amacından çok, çalma ve elde etme esnasındaki gerilim, heyecan ve yasağa karşı gelme, kuralı çiğneme duygusundan haz alır.

Kleptomani çoğunlukla çocukluk, ergenlik ve ya da erken erişkinlik döneminde başlamaktadır.(Goldman 1991,1992 a, 1994, Mc Elroy ve ark. 1995)

Kleptomani DSM-IV ‘ de “Başka türlü sınıflandırılmayan dürtü kontrol bozuklukları” grubunda yer almaktadır. DSM-IV Kleptomani ; “Patolojik Çalma” olarak isimlendirilen bu kategori aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

parkinson hastalığı antalya

  • Kişisel kullanım için gereksinim duyulmayan ve parasal değeriyle ilişkisiz biçimde, nesneleri çalma dürtüsüne karşı tekrarlayan biçimde karşı koyamama,
  • Kişinin tanımladığı yoğun çalma hissinin varlığı, çalma eyleminden hemen önce gerginliği,
  • Çalma sırasında veya hemen sonrasında da rahatlamanın hissedilmesi,
  • Çalma dürtülerinin hezeyan ya da halüsinasyonlardan kaynaklanmaması ve bu eyleme öfke, intikam alma gibi duyguların eşlik etmemesi,
  • Çalma eyleminin bir anti sosyal kişilik bozukluğu, manik hecme, çocuk ve ergenlerde hal ve gidiş bozuklukları ile daha iyi açıklanamaması.