Alzheimer Hastalığı

1906 yılında Alman doktor Alois Alzheimer ‘ den ismini alan Alzheimer Hastalığı yaşlanma ile birlikte gelen hafıza kaybı ile birlikte günlük hayatı etkileyecek derecede diğer kabiliyetlerin de yok olmasıdır. Yaşlılıkta görülen ikinci bir çocukluk çağı yaşanmaktadır. Halk arasında “Bunama” olarak da adlandırılmaktadır.

Belirtileri:

 • Günlük yaşam işlerini yerine getirmede zorluk çekme ve unutkanlık
 • Görsel imajları anlamada zorluk (ayna, televizyon, okumada zorluk)
 • Cümle kurmada, basit kelimeleri kurmada güçlük
 • Yazma ve okumada, sohbette zorlanma, sürdürememe
 • Zaman, yer karıştırma
 • Karar vermede zorluk veya bu yetinin zaman zaman kaybı
 • Kişilik özelliklerinde değişmeler
 • Ruh halinde değişimler
 • Evdeki diğer işlerde zorlanma, bunları yerine getirmekten kaçınma
 • Plan program yapabilme yetisinin kaybolması

Ne Zaman Görülür?

65 yaşın üzerinde görülmesiyle beraber 40-50 yaşlarına kadarda inebilmiştir. Ailede alzheimer hastalığı olan kimselerin bu hastalığa yakalanma riski, olmayanlara göre daha fazladır.65 yaşından sonra her beş yılda risk iki katına çıkmaktadır. 85 yaşından sonra bu oran yarı yarıya, yani %50 olmaktadır.

Başlangıç Evresi:

 • İsimleri, tarihleri, günlük kullanılan eşyaların yerini unutma
 • Yer, zaman algısının kaybolması, karıştırma
 • Sosyal ilişkilerinin zayıflaması
 • Soruları anlamama, tekrarlama
 • Hastalığı kabul etmeme

Orta Evre:

 • İnsanları tanıyamama
 • Günlük kişisel bakımını yapamama
 • Depresyon, uyku bozukluğu, hayal görme
 • Mod değişimleri, çabuk sinirlenme
 • Amaçsız bir şekilde gezinme

İleri Evre:

 • Aile bireylerini tanıyamama
 • Motor işlevlerinin yerine getirememe (yürüme, yemek yeme güçlüğü)
 • Altına kaçırma
 • Davranış bozukluğu

Alzheimer mı? Yaşlılık mı?

Alzheimer Belirtileri Yaşlılık Belirtileri
Karar Vermede Kıyaslamada Zorlanıp, Konu ile İlgili Olmayan Karar Verme ve Kıyaslama Sonucu Çokda Verimli Olmayan Kararlar Verme
Bütçe Kontrolsüzlüğü Düzenli Ödemeleri Zaman Zaman Unutma
Tarih, Mevsim, Yer, Zaman Kavramı Olmaması Hangi Gün Olduğu Unutma, Fakat Sonradan Hatırlama
Sohbet Edememe, Zorlanma Sohbet Ederken Hangi Kelimeyi Kullanacağını Unutma
Rutin ve Düzenli Yerlerde Olan, Evdeki Eşyaların Yerini Değiştirme ve Tekrar Bulamama Zaman Zaman Eşyaların Yerlerini Bulmada Zorluk Yada Kaybetme

Ne Zaman Bir Profesyonele Başvurmalı ve Bunlar Hangi Alanda Uzmanlar Olmalı?

Bu tür değişimleri yakın büyüklerinizde fark ettiğiniz de, zaman kaybetmeden uzmana başvurmanız, alzheimer hastasının yaşam kalitesini artırmada ve çevredeki yakınlarının da nasıl bir önlem almaları konusunda önemlidir. Bu uzmanlar;

NörologÜ Beyindeki ve nöronlardaki hastalığın derecesini belirlemek için.

PsikiyatristÜ Hastalığın kişinin duygulanım durumunu ve zihnin çalışmasında bunun etkilerini ölçmede uzman.

PsikologÜHastanın hafıza derecesini ölçme ve diğer psikolojik işlevlerini belirleme de uzman.

GerontologistÜYaşlı bakımı Alzheimer, Parkinson vs. gibi hastalıkta olan yaşlı kimselerin yaşam kalitesini artırmada yöntemler konusunda uzman.