Obezite

Obezite ve aşırı kilolu tanımları zaman içinde değişmekle birlikte vücutta yağ hücrelerinin kütlesiyle yağ içeriklerinin artmasına bağlı olarak yağ dokusunun aşırı gelişmesi sonucu ortaya çıkan bir bozukluk olarak tanımlanabilir. Çocukluk çağı obezitesinin sınıflandırmasında kullanılan en basit ve yaygın yöntem beden kitle endeksinin hesaplanmasıdır.

Obezite gelişim mekanizması henüz tam olarak anlaşılamasa da alınan enerjinin harcana enerjiden fazla olması durumunda ortaya çıkan, sadece genetik veya biyolojik faktörlerin değil yaşam tarzı, kültürel yapı ve çevresel faktörlerin de etkili olduğu bir bozukluktur. Aile ortamından etkilenen yemek seçimi ve yeme tarzı çocuğun yaşam boyu yeme alışkanlıklarını etkilemektedir. Besinlerin televizyonda mutluluk kaynağı olarak gösterimi, sosyal ilişkiyi geliştirmek amaçlı kullanımı besinin beslenme aracından çıkıp zevk alma yolu haline gelmesinde etkili rol oynamıştır.

Büyürken kilo ve vücut şekli nedeniyle sıklıkla eleştiriye maruz kalan çocuklar kendi bedenlerini daha olumsuz değerlendirmekte, yetişkinlikte de vücutlarından daha memnuniyetsiz olmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının sağlığıyla aşırı ilgili ve kaygılı oluşu do çocukların kendilerine dair algılarını olumsuz etkilemektedir. Düşük kendilik algısı ile baş etmek için çocuklar kendi telafi mekanizmalarını devreye sokabilmektedir. Örneğin yeterli olmadıkları alanların önemini azaltır, başarılı oldukları alanlara daha çok önem atfeder, fiziksel görünümlerini önemsiz görürler. Gerçek vücut ölçülerini azımsarlar. Bununla birlikte yapılan araştırmalar bir grup obez çocukta bazı davranışsal problemler gözlenmekle beraber genel olarak obez çocukların psikiyatrik bozukluklarının da bulunma olasılığının yüksel olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Obezite toplum tarafında kolay kabul görmeyen bir durumdur. Küçük çocuklar obez olmaları nedeniyle sıklıkla etiketlenirler. Okula başlarken ve ergenlik döneminde dalga geçilmeye ve zorbalığa maruz kalabilirler. Bu durum çocukları daha pasif, yalnız ve depresif olmaya itebilir. Bu durum obez çocuklarda görülen psikiyatrik bozuklukların bazılarının temelini oluşturur.

Çocuklarda obezite müdahaleleri erişkinlerde aşırı kilo tedavilerinden daha yüz güldürücüdür. Obezite tedavisinde en iyi sonuçlar davranışsal hedefleri, ilaç tedavisini, ailenin işbirliğinde diyet ve egzersiz müdahalelerini içerir.