Aşırı Şişmanlık Psikolojiye Zarar

Bir ulusal sağlık araştırmasındaki 40 bin ABD’linin verilerinin değerlendirildiği çalışmada, obez erişkinlerin normal ağırlıktaki erişkinlere göre depresyon,

Bir ulusal sağlık araştırmasındaki 40 bin ABD’linin verilerinin değerlendirildiği çalışmada, obez erişkinlerin normal ağırlıktaki erişkinlere göre depresyon, anksiyete ve diğer psikiyatrik rahatsızlıkları geçirme riskinin iki kat daha fazla olduğu ortaya kondu. Çalışmada ayrıca, çok aşın olmayan şişmanlarda da anksiyete görülme oranının arttığı görüldü. Araştırmacılar, çalışmanın, kilo fazlalısıyla psikiyatrik rahatsızlıklar arasında neden bağlantı bulunduğunu ortaya koyamadığını, ancak bulguların, aşırı kilolularda psikiyatrik rahatsızların daha yaygın olduğuna işaret ettiğini kaydet i. Bazı psikiyatrik ilaçların kilo alımına yol aça ilmesinin, çalışmadaki bulguları açıklamadığı da belirtildi. Connecticut Üniversitesinden Dr. Nancy M. Petry, obez hastaların bu tür sağlık sorunları açısından kısa süre izlenmesinin yararlı olabilece ini söyledi. Dr. Petry’nin aynı üniversiteden meslektaşlarıyla yaptığı çalışma, “Psychosomatic Medicine” dergisi in Nisan 2008 sayısında yayımlandı.