Tik Bozukluğu

Çocukluk çağında en sık rastlanan hareket bozukluğu tiklerdir. Tikler istemsiz, ani, gelişi güzel, tekrarlayıcı, hızlı, amaçsız stereotipik hareketler veya seslerden ibarettir. Bazen normal bir davranışın bir parçasını taklit eder. Genelse kısa sürelidir, nadiren bir saniyeden daha fazla sürer.

Zaman içinde hem şekil hem de sıklığı değişkenlik gösterebilir. Bazen geçici olarak bastırılabilirler ancak iradi bir nitelikleri yoktur. Onlara rahatsız edici bedensel duyumlar eşlik eder, tikin ortaya çıkışı ile bu bedensel duyum hafifler. Hastaların %45i tik başlamadan önce bu bedensel duyumu hisseder ve tikten sonra rahatlar.

Motor tikler bazen göz kırpma, kafa sallama, omuz oynatma hareketleri gibi basit bazen de anlamlı yüz ifadeleri, el kol jestleri, amaçlı davranışlar (saç tarama gibi) karmaşık olabilir. Bazen çok daha abartılı belirtiler hareket edici ( el-kol hareketleri ile) veya kendini yaralama olabilir. Hastalar bazen olayı örtbas etmek için iradi gibi algılana davranışlarla tiki maskeler. Fonik veya vokal tikler ise bazen boğaz temizleme, horlama, bezen de karmaşık vokalizasyon ve konuşma hatta küfür etme olabilir.

Tedavi

Tedavi süreci psikolojik tedavi ve de ilaç tedavisi şeklinde gelişir. Özellikle çocuk ve ergenlerde tikin bir akıl hastalığı olmadığı stres ve tikler bastırma çabasının tikleri arttırdığı destekleyici yaklaşıma ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır.