DEPRESİFLER ALZHEIMERE YATKIN OLUYOR

depresif hastalar alzaymıra daha yakın oluyorMelankolik ve depresif hastaların,daha sık demans hastalıklarına yakalandığı tespit edildi.Uzun süre depresyondan yakınan ve psikolojik sorunlarla baş etmek zorunda kalan insanlar,psikolojik olarak stabil olanlara göre iki kat daha fazla Alzheimer’e yakalanıyorlar.

Amerikalı bilim adamlarının ,yaş ortalaması 75 olan deneklerde 5 yıl süren araştırması sonunda bu bulgulara varıldı.

Daha önce yapılan pek çok araştırmada ise kronik stresin beynin belli bölgelerini etkilediği,öğrenme ve hafıza problemlerine yol açtığı ispat edilmişti.Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkez’inden Robert Wilson ve arkadaşları,psikolojik baskıların demans ve Alzheimer gibi hastalıklarda etkili olup olmadığını merak ederek bu konuyu araştırdılar.Bunun için gönüllü 800 deneği,5 yıl içinde gözlemlediler.Denekler içinde tipik hatırlama boşlukları ve Alzheimer başlangıcı olan 140 denekte, ciddi psikolojik problemlerin olduğu gözlemlendi.

Hafıza kayıplarının,psikolojikdurumu bozuk olan deneklerde 10 kat daha hızlı seyrettiği görüldü.

Araştırmacılar,araştırmalarının onaylanması durumunda,bu kez de düzenli antidepresan alımının Alzheimerin gelişmesini önleyip önlemeyeceğini araştıracaklar.

KAYNAK : www.wissenschaft.de