NEOFOBİ (YENİLİK KORKUSU) ÖMRÜ KISALTIYOR

neofobi nirvana psikiyatriYeni bir şeye karşı duyulan belirgin korkular,yaşamı kısaltıyor.Neofobi insanlarda bir buçuk yaşlarından itibaren başlayabiliyor.Alışılmışın dışında olan bir tek olayla bile ,bu bozukluk ortaya çıkabiliyor.

Maruz kalanlar,her yeni durum karşısında çok hassas ve şüpheli davranarak,aşırı bir biçimde korkuyorlar.Hayvanlarda da görülen bu aşırı korku,Şikago Üniversite'sinden Sonia Cavigelli tarafından araştırılmaya değer görüldü.Bu konuda araştırılan farelerin davranışları ile küçük çocukların davranışları arasındaki benzerlikler ilk etapta göze çarptı.Araştırmada 29 kobay fare,yeni bir alana konuldu.Hayvanların yeni çevredeki davranışları,alınan kan örneklerine bakılarak gözlemlendi.Değişik zamanlarda fareler yeni yuvalarından çıkarıldılar ve hayvanlar buraya geri getirilmeden önce çevredeki bir özellik mutlaka değiştirildi.Yeni ortamdan çok korkan farelerde,keşif duygusu yüksek farelere oranla glikokortikoid hormon düzeyinde açık bir artış olduğu gözlemlendi.Aynı hormon insanlarda sinir sistemi zorlandığında ve stres durumlarında salgılanmaktadır.

Araştırmacılar çalışmanın ikinci aşamasında , korkunun yaşlanma üzerinde etkilerini araştırdılar.Fareler arasında Neofobik olan üç farenin diğerlerinden önce öldükleri tespit edildi.Hormonlarda ortaya çıkan doğal olmayan artışın,önemli bedensel arızalara da neden olduğu tespit edildi.Araştırmacılar bu durumun erken ölümlere neden olduğunu söylüyorlar.

KAYNAK : www.wiessenschaft.de