Tv Seyretmeye Sınır Gelmeli

Tv Seyretmeye Sınır GelmeliTelevizyon insanın psikolojisini bozuyor Hacettepe Üniversitesince yapılan bir araştırmaya göre, aşırı televizyon izleme alışkanlığı çocuklarda uyku bozukluğuna yol açıyor.

Araştırmaya göre, yatmadan önce televizyon izlenmesi sonucunda parlak ışığın uyku/uyanıklık döngüsünü düz enleyen melatonin salgısını baskılaması veya yayında yer alan şiddetin olumsuz etki oluşturması, uyku sorunlarının ortay a çıkmasına neden oluyor. Uzmanlar, 2 yaşından küçük çocukların televizyon izlememesi, bu yaştan sonra ise günlük sürenin 2 saatle kısıtlanmasının gereğine işaret edildi. Hacettepe Üniversitesince 2 ana okulu ve bir ilköğretim okulunda yapılan bir başka araştırma, ana okulu öğrencilerinin günde ortalama 2, ilköğretim okulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin 2.5, 7. ve 8. sınıflan ise yine 2 saatten fazla televizyon izledikleri ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, anaokulundaki çocukların yüzde 65.2si, ilköğretimdekilerin ise yüzde 57.7si günde 2 saatten fazla televizyon izliyor. Çocukların yüzde 25.4ünün 2 yaşından önce televizyon izlemeye başladığı, yüzde 29.1mm de televizyonu tek başına izlediği belirlendi. Televizyonun çocuklarda yarattığı etkilerin de irdelendiği araştırmaya göre, aileler, televizyonun çocuklarının genel kültürünü artırdığını, eğitimine katkıda bulunduğun u, toplumu tanımasını sağladığını, espri ve dil yeteneklerini geliştirdiğini, görsel algısını artırdığını, gelişimini hızlandırdığını düşünüyor. Ailelere göre, televizyon çocuklarda anti sosyallik, arkadaşlarıyla ilişkilerde olumsuzluk, gereksiz korkular, duygu sömürüsü, şiddete eğilim, uykusuzluk, tembellik, okuma alışkanlığı ve sorumluluk duygusunun gelişmemesi ve yaratıcılığın azalması gibi sonuçlar da ortaya çıkarıyor.