Aile..

ailepsikiyatrist antalyaAile toplumun en önemli parçasıdır. Toplumun her adımdaki sorunları aileyi doğrudan etkilediği gibi genel olarak aile yapısında ortaya çıkabilecek her türlü sorunda toplumu doğrudan etkileyebilmektedir.Temelde bakıldığında toplumların kurallarını ve kanunlarını oluştururken aile yapısına aile hukukunu aile planlamasını ...>

Aile toplumun en önemli parçasıdır. Toplumun her adımdaki sorunları aileyi doğrudan etkilediği gibi genel olarak aile yapısında ortaya çıkabilecek her türlü sorunda toplumu doğrudan etkileyebilmektedir.Temelde bakıldığında toplumların kurallarını ve kanunlarını oluştururken aile yapısına aile hukukunu aile planlamasını esas aldığını görmekteyiz.Kamu maliyesinde vergi hukukunda medeni hukukta istatislik bilgilerde toplum bilim ve aile planlamalarında dini konularda hep aile kurumu temel alınarak ölçümler yapılmakta kararlar alınmakta ve toplum yeniden biçimlendirilmektedir.Bireylerin bir başlarına giriştikleri etkinliklerin yanı sıra "ailece"gerçekleştirilen etkinlikler yaşamlarında bir başka yer tutmaktadır.

Çocuk,ailenin sürmesi,nesilden nesile devamı için gerekli bir kavramdır.Ailenin anne baba çocuktan oluşan üç yapı taşından biridir çocuk.Aile içinde bulunan ergenlik çağından önceki kız yada erkek bireyler için kullanılan bu kavram beraberinde çok geniş bir yelpaze içinde farklı bakış açılarınıda getirir.Çocuk konusu gündeme geldiğinde aileye ne açıdan ve nasıl bakıldığı ailenin bir iletişim birimi,kaynağı ve hedefi olarak nasıl göründüğü önemlidir.Ailenin yapısı kadar bu yapıyı oluşturan birey sayısıda önem kazanmaktadır.Çocukların aile içinde ortaya çıktıkları dönem,çocukların cinsiyeti,sayısı,eğitim durumu,anne babaya yakınlığı yada uzaklığı,daha geniş bir aile çerçevesi içinde çocuğa verilen önem çocuk için oluşturulan ve harcanan bütçe çocuğun ailedeki ve toplumdaki işlevi,ve şuanda burada sayamadığımız nice özellik,hep çocuğun ailenin niteliklerini özümsemesi bunları gelecek nesillere aktarması yada aktaramaması ile ilgilidir.Genelde tek yada daha çok çocuklu aileler aile kavramı içine alınırken yalnızca evle işlerden oluşan kurum,"evlilik"yada "çift"sözcükleriyle anılmaktadır bu nedenle çocuk aile kavramını tamamlayan bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır.Sanayileşme ve şehirleşmeye paralel olarak gelişen ve genişleyen bürokrasi ve sosyal organizasyonlar ailenin işlevini üstlenebilmiş değildir.Tüm ülkelerde aileye önem verilmesi gerekliliği ön plana çıktığında,1994 yılı aile yılı olarak ilan edilmiştir.

Kaynak: Nilüfer PEMBECİOĞLU İletişim ve Çocuk

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.