Ailedeki Çocuk Tipi

çocuk tipleri nirvana psikiyatriÇocuğun toplumdaki yen, çocuğun ailedeki konumu ile son derece bağlan­tıdır Kimi kez, toplumda son derece önemli olarak görülen bir etken olarak karşılaştırıldığında çıkan çocuk, çocuksuz ailelerin korkulu düşlerine karışır. Ailedeki ço­tuk tipinin belirlenmesi ile bir anlamda ailenin de toplumdaki yeri belirlenmiş olmaktadır. Çocuğun ailedeki yerinin ve işlevinin...>

Çocuğun toplumdaki yen, çocuğun ailedeki konumu ile son derece bağlan­tıdır Kimi kez, toplumda son derece önemli olarak görülen bir etken olarak karşılaştırıldığında çıkan çocuk, çocuksuz ailelerin korkulu düşlerine karışır. Ailedeki ço­tuk tipinin belirlenmesi ile bir anlamda ailenin de toplumdaki yeri belirlenmiş olmaktadır.

Çocuğun ailedeki yerinin ve işlevinin tam olarak belirlenebilmesi için ailedeki çocuk tipinin, çocukların sayısının ve sırasının, cinsiyetinin bilinmesi gerekmekledir. Biliyoruz ki, tüm bunlar, hem ailenin çocuklara verdiği, ya da gerebildiği önem açısından, hem de çocuğun kendini ailenin içinde yeterince iyi '' biçimde konumlandırabilmesi açısından önemlidir. Ailedeki çocuk tipinin, ailenin genel kalıpları, yaşam beklentileri dışına çıkması olağan değildir. Her nekadar iyi eğitimli anne babaların çocukları zaman zaman haylaz, yaramaz ve tembel adalete düşkün anne babaların kanun dışı eylemlere girişen çocukları olsa da genelde çocuklar aile bireyleri içinde model aldıkları kişilere benzerler. Ailedeki çocuk tipi denildiğinde Çocuğun bireysel niteliklerinden çok aileye katılımı ile ilgili özellikler anlatılmak istenmektedir.

Çocuğun ailede nasıl bir işlev yüklendiği ya da yükleneceği, onun cinsiyeti, aileye katılma zamanı, tek çocuk ya da diğer çocuklardan biri olması, doğal ya da yapay çocuk olması ile ilintilidir. Bu temel özelikler, anne babanın da her ne kadar eşit davransalar da çocuklarına yükledikleri işlevlerin farklı olmasına, onlardan farklı beklentilerde bulunmalarına yol açmaktadır. Zaman zaman aynı aile yapısı içinde bile olsa birbirinden çok farklı karakterde çocukların yetişmesi olağandır. Çocuk tipi ile sorgulanan şey çocuğun karakteri kişiliği değil çocuğa aile içinde ve toplum içinde tarafından tanınan haklar ve özgürlükler ile bunun çocuğun yaşamına yansıtılma biçimidir.

KAYNAK Nilüfer Pembecioğlu İletişim ve Çocuk