Yaşamak Güzel

Her şeye rağmen hala bir çiçeğin açmasından haz alıyorsanız veya çiçeğin açması sürecinde açısını seyretmek ya da sulamış olmak, hatta sadece dikmiş olmak bile size hala haz veriyorsa, yaşama sevincinizi yitirmemişsiniz demektir. Zaten kişi yaşama sevincini yitirdiğinde, gönül bahçesi çoraklaşmışken, ne bahçesindeki çiçeği sulamak ister, ne de onun güzelliklerine bakıp haz alabilir.

Neden bazen böyle olur yaşam ve birden her şey anlamını yitirir? Dünyada her yeni canlının oluşumuyla insanın bir mucizeye tanık olma şansı vardır. Düşünün ki toprağa diktiğiniz bir tohum hemen yanındakinden daha farklı çıkmaktadır. Gelişme süreci devam ettikçe, dallar farklı biçimlerde özgürce gövdenin üstüne yerleştikçe, her bir ağaç, her bir bitki kendi özgün şeklini aldıkça farklılıklar da belirginleşir.

Oysa ikisi de aynı topraktan aynı gıdaları almıştır, işlenen ham maddeden gelişen farklı ürünler, farklı şekiller olarak bize kendini göstermiştir. Varlıklardaki bu nüansların bir süre sonra bizim için sıradanlaşması ve bazen yükselen beklentilerimiz, her sefer inde daha farklı şeylere şahit olma arzusu, bizi tatminsiz ve hayattan zevk alam az hale getirmektedir. İşte tam da bu kırılma noktasında etrafımızdaki her şey anlamsızlaşmaya başlar.

Hayat her şeyin basitleşip anlamsızlaştığı ve bunun insanı mutlu edemediği bir hengameye dönüşüveriyor. İnsan mutsuz, sıkılan, çevresine de sıkıntı veren bir kişi haline geliverir. Tabii bu bahsettiklerim sağlıklı bir birey için geçerli. Gerek çökkün ruh hali, gerekse tıbbi rahatsızlığı olanlar ayrı bir kategoride değerlendirilmelidir. İnsan bir noktaya kadar yaşamaya başladığı mutsuzluğu fark edip onunla başa çıkabilir. Ama bir noktayı aştığında artık geriye tek başına dönemeyebilir.

0 zaman dışarıdan kuvvetli bir desteğe ihtiyaç duyar. Bu ya profesyonel bir destek ya da amatör de olsa kişiyi içine düştüğü hengameden çekip çıkaracak kuvvetli bir kol- dur. Profesyonel yardıma kadar gidebilen bu yolun başlarında yapılabileceklerden biraz bahsetmek yararlı olabilir:

Hayatı anlamlı kılacak uğraşılar edinmek
Kimi doğayı sever, kimi sessizliği ve müziği... Dinlemek de cazip gelebilir bazılarına, ama kendi duygularını notaya dökmek ister kimileri de. Bazen renklerle uğraşmak, bazen taşları veya ağacı işlemek insana haz verir. Sosyal yardım faaliyetleri bazı insanları hayatta hiç bir şeyin yapmadığı kadar mutlu eder. Artık kendin izi keşfetmek ve anlamlı uğraşıyı bulmak size kalıyor.

Hormonları düzenleyecek bir yaşam tarzı
Stres hormonlarından uzak bir yaşam tarzı son zamanlarda imkânsız gibi gelse de, bir yolunu bulmak mümkün, emin olun. Önemli olan optimum şartların oluşmasını beklememek, hayatın dümenini başıboş bırakmamak ya da hoşlanmadıklarımızın eline vermemek...

Olayların, kişilerin olumlu yanlarını görecek bir gözle devam etmek yola; kusur bulan, hoş görmeyen gözünüzü geride bırakabilmek... Sabah erken kalkıp güneşin yani hayatın doğuşuna tanık olmak her gün, yağmurdan sonra toprağı koklamak doyasıya, rengârenk çiçeklere kuşların bitmez tükenmez serenatlarını izlemek kime yaşamı sevinci vermez ki?

Spor
Fiziksel aktiviteden hemen sonra hissedil en mutluluk kısa zamanda elde edilen kar-olmakla birlikte, uzun vadede devam edilen bir sportif faaliyet sağlıklı bir vücuttan başka kendine güvenen, hoşgörülü, iyimser bir ruh hali armağan edecektir size.

Doğal hayat
Doğada insan türünden başka hiçbir canlı kendinden hoşnutsuz olmaz. Maske takmaz, olduğundan farklı olmaya çalışmaz ve bu çabasıyla gülünç hale düşmez. Eksiklik veya meziyetlerimizle, bunlara çok fazla odaklanmadan, antenlerimizi her canlıdan yeni bir şey öğrenmeye açmış her yeni gün, dert etmeden çok fazla sahip olamadıklarımızı, şükranla dolu sahip olduklarımız için yolumuza devam etmeliyiz fazla “kasmadan”.

Basit yaşamak
İşte işin sırrı burada galiba! İyi bir terzi, elindeki kumaşa giden model seçer... İyi bir aşçı mutfağındaki malzemeyle en mükemmel yemeklerini yapar. İnsan bulunduğu yerde, ne çok aşağılara düşüp sürün erek, ne de çok yukarılara uzanıp yetişememekten kahrolarak değil de, sahip oluğu değerlere uygun bir yaşam tarzı benimser ise, raylardan giden tekerlekli vagonun kolayca zorlanmadan kayması gibi hayatını kendine ve çevresine zorlaştırmadan zevk alarak yaşar.

Başkaları için karşılık beklemeden bir şeyler yapmak
Bir başkası için yaptığımız şeyin asıl karşılığı bize bu yardım veya desteğin verdiği hazdır. Dahasını beklemek, hatta maddi olmasa da takdir teşekkür bile beklemek bedenimize ve ruhumuza en büyük ödül olan başlangıçtaki “haz” zı yok edeceğinden, büyük bir değeri daha küçüğüyle değiştirmeye razı olmak demektir. Seçim yine de sizin.

Sevdiklerinizle vakit geçirmek
En ihmal ettiklerimiz en sevdiklerimizdir genelde. Her zaman elimizin altında olacaklan hissi çok yanıltıcıdır ve çoğu defa sevilene yakılan ağıtlar, yaşarken, fırsat varken birlikte olamamışlığın verdiği der in üzüntünün eseridir. Sevgi göstermekle eksilmez, nazar da değmez muhabbete merak etmeyin. Bırakın, sevdiğiniz sizi yaşama sevincine boğsun! Bugün varım yaşıyorum, yarın ne olacağın ı bilemiyorum, dünü affettim! Yaşamak her şeye rağmen güzel...