spotlar 1 spotlar 2 spotlar 3

Yetişkin Psikiyatrisi: Yaşlılıkla İlgili Problemler

Parkinson Hastalığı

parkinson hastalığı antalyaParkinson hastalığı yaşa bağlı olarak nevroz sisteminde meydana gelen bozukluktan kaynaklanarak, kişinin hareket, denge ve kas kontrolünü etkiler.

Hareket bozukluklarından biri olarak, en yaygın olarak görülen hastalıklardan biridir. 60 yaşının üzerindeki kimselerde, toplumda her yüz kişiden birinde görülmektedir. Parkinson hastalığının erkeklerde görülme oranı kadınlara göre 1,5 kattır.

Her ne kadar Parkinson hastalığı 60 yaş ve üzeri olarak görülse de daha erken, 40’ lı yaşlarda da görülmektedir. Amerikan aktör Michael J. Fox buna bir örnektir.

Beyindeki hücrelerin kaygı ve enzimlerdeki dengesizlikten ileri geldiği bilinse de hangi biyolojik mekanizmanın buna sebep olduğu henüz bilinmemektedir.

 • Titreme Dinlenirken bile eklemlerde titreme görülmesi(parmak, kol, bacak). Hatta bu titreme çene ve dudaklarda bile hissedilebilir.
 • Hareket etmede veya yürümede yavaşlık ve zorluk, gövdede, kol ve bacaklarda katılık ve katılaşma hissetme. Kolayca hareket ettirememe, bu tür hareket ettirme kontrolünü kaybetme.
 • Uyku esnasında alışagelmişin dışında ani hareketler (çırpınma, tekmeleme, vurma gibi).
 • Duyumlarda değişim Özellikle koku algısının olmaması (bazı yiyeceklerin kokusunu alamama).
 • El yazısında bozukluklar Kelimelerin iç içe geçmesi veya harflerin normal el yazısı büyüklüğünden daha da küçülmesi.
 • Baş dönmesi, bayılma Bir yerde bir süre oturup kalktığınızda bayılmaya varan baş dönmesi oluyorsa ve bunun sık sık tekrarlanması.
 • Ses tonlamasında değişimler Konuşurken çok kısık sesle konuşma ve bunun bir değişim olduğunu, başkaları parkinson hastalığı antalyatarafından dile getirilmesi.
 • Duygulanımı ifade etmeyen bir yüz ifadesi Jest ve mimikler ile sözel düşünce ifadesinin desteklenememesi. Göz kontağı kurmama, boş bakma, göz kırpma olmaması. Normal bir şeyden bahsederken yüz ifadesinin kızgın ya da üzgün görünümde olması.
 • Fiziksel görünüm Vücutta yana ya da öne doğru eğilmeler. Dik duramamada güçlük.
 • Kabızlık.
 • Cinsel işlev bozuklukları, buna bağlı olarak depresyon ve anksiyete.
 • Unutkanlık.

Başka bir fiziksel hastalığa bağlı olmadan bu tür değişimler var ise kişinin bir profesyonele başvurması gerekmektedir.

Parkinson hastalığı tanısı konulmuş bir kişinin, hastalığının derecesine bağlı olarak, nörolog, fizyoterapist, psikolog, psikiyatristi içeren profesyonel bir ekipten yardım alması, yaşam kalitesini artırması ve sürdürmesi açısından önemlidir. Özellikle hasta yakınlarının yardım alması, bu hastalıkla nasıl başa çıkacakları ve nasıl kişiye yardımcı olmaları konusunda, profesyonel yardım almaları, hastanın ve hasta çevresinin yararına olacaktır.

Alzheimer Hastalığı

1906 yılında Alman doktor Alois Alzheimer ‘ den ismini alan Alzheimer Hastalığı yaşlanma ile birlikte gelen hafıza kaybı ile birlikte günlük hayatı etkileyecek derecede diğer kabiliyetlerin de yok olmasıdır. Yaşlılıkta görülen ikinci bir çocukluk çağı yaşanmaktadır. Halk arasında “Bunama” olarak da adlandırılmaktadır.

Belirtileri:

 • Günlük yaşam işlerini yerine getirmede zorluk çekme ve unutkanlık
 • Görsel imajları anlamada zorluk (ayna, televizyon, okumada zorluk)
 • Cümle kurmada, basit kelimeleri kurmada güçlük
 • Yazma ve okumada, sohbette zorlanma, sürdürememe
 • Zaman, yer karıştırma
 • Karar vermede zorluk veya bu yetinin zaman zaman kaybı
 • Kişilik özelliklerinde değişmeler
 • Ruh halinde değişimler
 • Evdeki diğer işlerde zorlanma, bunları yerine getirmekten kaçınma
 • Plan program yapabilme yetisinin kaybolması

Ne Zaman Görülür?

65 yaşın üzerinde görülmesiyle beraber 40-50 yaşlarına kadarda inebilmiştir. Ailede alzheimer hastalığı olan kimselerin bu hastalığa yakalanma riski, olmayanlara göre daha fazladır.65 yaşından sonra her beş yılda risk iki katına çıkmaktadır. 85 yaşından sonra bu oran yarı yarıya, yani %50 olmaktadır.

Başlangıç Evresi:

 • İsimleri, tarihleri, günlük kullanılan eşyaların yerini unutma
 • Yer, zaman algısının kaybolması, karıştırma
 • Sosyal ilişkilerinin zayıflaması
 • Soruları anlamama, tekrarlama
 • Hastalığı kabul etmeme

Orta Evre:

 • İnsanları tanıyamama
 • Günlük kişisel bakımını yapamama
 • Depresyon, uyku bozukluğu, hayal görme
 • Mod değişimleri, çabuk sinirlenme
 • Amaçsız bir şekilde gezinme

İleri Evre:

 • Aile bireylerini tanıyamama
 • Motor işlevlerinin yerine getirememe (yürüme, yemek yeme güçlüğü)
 • Altına kaçırma
 • Davranış bozukluğu

Alzheimer mı? Yaşlılık mı?

Alzheimer Belirtileri Yaşlılık Belirtileri
Karar Vermede Kıyaslamada Zorlanıp, Konu ile İlgili Olmayan Karar Verme ve KıyaslamaSonucu Çokda Verimli Olmayan Kararlar Verme
Bütçe KontrolsüzlüğüDüzenli Ödemeleri Zaman Zaman Unutma
Tarih, Mevsim, Yer, Zaman Kavramı OlmamasıHangi Gün Olduğu Unutma, Fakat Sonradan Hatırlama
Sohbet Edememe, ZorlanmaSohbet Ederken Hangi Kelimeyi Kullanacağını Unutma
Rutin ve Düzenli Yerlerde Olan, Evdeki Eşyaların Yerini Değiştirme ve Tekrar BulamamaZaman Zaman Eşyaların Yerlerini Bulmada Zorluk Yada Kaybetme

Ne Zaman Bir Profesyonele Başvurmalı ve Bunlar Hangi Alanda Uzmanlar Olmalı?

Bu tür değişimleri yakın büyüklerinizde fark ettiğiniz de, zaman kaybetmeden uzmana başvurmanız, alzheimer hastasının yaşam kalitesini artırmada ve çevredeki yakınlarının da nasıl bir önlem almaları konusunda önemlidir. Bu uzmanlar;

NörologÜ Beyindeki ve nöronlardaki hastalığın derecesini belirlemek için.

PsikiyatristÜ Hastalığın kişinin duygulanım durumunu ve zihnin çalışmasında bunun etkilerini ölçmede uzman.

PsikologÜHastanın hafıza derecesini ölçme ve diğer psikolojik işlevlerini belirleme de uzman.

GerontologistÜYaşlı bakımı Alzheimer, Parkinson vs. gibi hastalıkta olan yaşlı kimselerin yaşam kalitesini artırmada yöntemler konusunda uzman.

makale spotlar 5 spotlar govdealt 1 spotlar govdealt 2 spotlar govdealt 3 spotlar govdealt 4
makale spotlar 6