Okuma Bozukluğu- Disleksi

Okuma bozukluğu tanısının temel özelliği çocuğun kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda beklenenin önemli ölçüde altında görülen okuma başarısıdır. Alfabeyi öğrenmenin erken döneminde harfleri ezberleme ve doğru isimlendirmede, sözcük ahengini ve sesleri analiz etmede ve sınıflandırmada güçlükler olabilir. Daha sonra okumada yerine başka şey okuma, çarpıtma veya eklemeler görülür. Okuma hızı genelde yavaştır. Cümle içinde sözcüklerin veya sözcük içinde harflerin yerleri değişebilir. Bazen cümlenin sonundan okumaya başlar, okuduğunu anlamakta güçlük çeker hatta semantik benzerliği olan kelimeleri ( kedi- köpek, çatal- kaşık…)birbiri yerine okuyup yazabilirler.

İki tip disleksiden söz edilmektedir.

1. Disfonetik işitsel form (algısal ) Doğru okurlar ancak yavaş okurlar hataları daha çok tereddütleri ile ilgilidir.

2. Diseidetik görsel form (linguistik) Ayırt etme, tanıma, organize etme problemleri vardır. Akıcı okurlar ancak yedek- yanlış kelimeler okurlar.