Standardize Mini Mental Test (SMMT-E)

Kısa bir nöropsikiyatrik değerlendirme aracıdır özellikle demanslı (bunaması olan) yaşlılarda kullanılır. Deliryumda olan ve/veya demanslı yaşlıların zihinsel becerilerinin değerlendirilmesine olanak verir. Eğitimliler ve eğitimsizler şeklinde iki versiyonu bulunur ve oldukça kısa sürede uygulanır.